Eesti Ühistumets OÜ võlakirjaemissioon
Uuendatud 22 detsember 2022

Võlakirjade suunatud pakkumise tulemused

Eesti Ühistumets OÜ (registrikood 14718008) („emitent“) teatab, et 09.12.2022 võlakirjade emissiooniprospekti alusel läbi viidud võlakirjade suunatud pakkumine on lõppenud seoses emissiooni ennetähtaegse täitumisega. Kokku märkisid investorid 4 000 võlakirja kogusummas 400 000 eurot. Kokku osales märkimises 43 isikut ning mediaankeskmine märkimissumma oli 3 000 eurot. Märkimise lõpp kujunes väga põnevaks, sest emissioonimaht sai täis vahetult enne pakkumise lõppu, kui märkimisavalduse esitasid viimase tunni sees mitmed Ühistu liikmed.

Emitent tänab kõiki investoreid pakkumises osalemise eest!

Lugupidamisega
Reio Puks, juhatuse esimees
Eesti Ühistumets OÜ

22. detsember 2022


Eesti Ühistumets OÜ müüb võlakirju!

Käesolevaga teatame, et 12. detsembril 2022. a. algab Eesti Ühistumets OÜ (registrikood 14718008) („Emitent“) võlakirjade suunatud pakkumine. Võlakirju saavad osta isikud, kes on Tartu Hoiu-laenuühistu liikmed.

Suunatud pakkumisele tuleb kuni 4 000 Emitendi poolt väljalastavat võlakirja. Suunatud pakkumine algab 12.12.2022 kell 12.00 ning lõppeb 22.12.2022 kell 12.00. Võlakirjade väärtuspäev on 23.12.2022 ning lunastuspäev on 23.12.2024, ehk 24 kuud alates väärtuspäevast. Võlakirja liigiks on hüpoteegiga tagatud kupongvõlakiri, mille nimiväärtus ning müügihind on 100 eurot. Võlakirja eest makstakse intressi 6% aastas võlakirja nimiväärtusest perioodil väärtuspäevast kuni lunastamise tähtajani. Intressi makstakse välja kord kvartalis vastavatel intressimaksepäevadel, kokku 8 korda.

Võlakirjade müümisega soovitakse kaasata täiendavaid käibevahendeid toorpuidu ostmiseks ja laotagavara suurendamiseks.

Enne võlakirjade pakkumises osalemist soovitame investoritel põhjalikult tutvuda pakkumise läbiviimiseks koostatud prospektiga, kus on välja toodud täpsemad pakkumise tingimused.

Prospektiga on võimalik tutvuda SIIN.

Pakkumise korraldaja on Eesti Ühistumets OÜ.
Reio Puks, juhatuse liige
Tel: +372 5332 4176
E-post: info@yhistumets.ee


Dokumendid

Eesti Ühistumets OÜ majandusaasta aruanne 2021

Eesti Ühistumets OÜ põhikiri

 

+372 740 7134