Tagasi
Edasi
EUR/VKS   Meie müüme: 1.1952360000   Meie ostame: 1.1483640000
Soovin
0.00 EUR
Kõik uudised
Pakume korteriühistu hoiustatud rahale Eesti kõrgeimat intressi – kuni 3%. Eesti soodsaim laen ühistu hoonete renoveerimiseks või isemajandamis.
Meie missioon on pakkuda oma klientidele just tema vajadustest ja omapärast lähtuvat õiglaselt hinnastatud kindlustustooteid.
Eesti veksel on maksevahend, mida Tartu HLÜ liikmed saavad kasutada omavahelistes tehingutes. Vekslite eesmärgiks on elavdada kohalikku ettevõtlust.
Eesti Ühistegevuse Liidu eesmärk on iseseisev Eesti Vabariik, mis on Eesti Vabariigi kodanike tahteväljendus.
Ühistulehed
Eesti Ühistegeline Liit ja Akadeemiline Ühistegevuse Selts annavad alates 2011. aastast välja Ühistulehte, mis on väljaanne taiplikule lugejale (tiraaž üle 200 000).
Ühistukonverentsid
Konverentside korraldajaks on Tartu Hoiu-laenuühistu. Konverentside ettekannetega on võimalik tutvuda allaolevalt viitelt.
Arveldused
Soorita makseid, kanna kontole raha, jälgi kontojääki ja infot konto kohta. Tulevikus plaanis kasutusele võtta ka füüsiline maksekaart.