Võlakirjaemissioon
Uuendatud 09 august 2022

Tartu Hoiu-laenuühistu pakub alternatiivina investeerimislaenudele võimalust ettevõttel raha kaasata võlakirjaemissiooni korraldamise kaudu.


Võlakiri on leping, mille alusel võlakirja välja andnud (emiteerinud) isik (võlgnik) lubab maksta intresse ja tasuda võla põhisumma kindlal tähtajal ning tingimustel võlakirja ostnud isikule. 

Võlakirjaemissioon on sisult laenu võtmine ettevõtte kehtestatud tingimustel, millega ettevõtja määrab:

  • väljastatavate võlakirjade hulga ja väärtuse,
  • makstava intressi suuruse,
  • võlakirjade lunastamise tähtaja.

Võlakirjaemissiooni korraldamine Tartu Hoiu-laenuühistu toel on loodud eelkõige väiksemate Ühistu liikmesettevõtete huve silmas pidades. Võlakirjade emissiooniks peab ettevõttel olema igati läbimõeldud õiguskindel äriplaan. Loomulikult peab ettevõte olema koostööaldis, usaldusväärse taustaga ning heade majandusnäitajatega.

Tasu võlakirjaemissiooni nõustamise eest on kokkuleppeline.

Lisainformatsioon:

Küsimuste korral pöörduge palun Tartu Hoiu-laenuühistu klienditeeninduse poole telefonil +372 740 7134 või ​kirjutage e-kiri aadressile info@tartuhly.ee

Varasemad võlakirjaemissioonid

Varasemalt oleme läbi viinud võlakirjaemissioonid aktsiaseltsile Gemhill ja osaühingule Elektritakso Pärnu:

+372 740 7134